Čierna hora, druhý najvyšší slanský vrch, vzadu Čergov © hiking.sk & autor