Úbočie na kóte 1073 m, kde je koniec © hiking.sk & autor